Fåglar som vi ser ibland på vintern

Strömstare
Sidensvans
Havsörn
Kungsörn
Korp
Kråka