Vadare som häckar nära Skatan

Strandskata
Roskarl
Rödbena
Drillsnäppa
Storspov
Tofsvipa

Vadare som flyttar förbi

Gluttsnäppa
Myrspov
Grönbena
Skogssnäppa
Kärrsnäppa
Större strandpipare