På holmarna och i vattnen kring Skatan håller många simmande och dykande fåglar till

Ejder
Knipa
Vigg
Storskrake
Småskrake
Gräsand
Tobisgrissla
Skäggdopping
Svarthakedopping
Skedand
Knölsvan
Storskarv
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås