Fåglar som kommer till matningen på vintern

Blåmes
Talgoxe
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Gråsiska
Grönsiska
Grönfink
Pilfink
Gulsparv
Större hackspett
Domherre