Måsfåglarna kring Skatan

Havstrut
Gråtrut
Silltrut
Fiskmås
Skrattmås
Dvärgmås
Fisktärna
Silvertärna
Skräntärna
Labb