Fåglar som brukar häcka på vår tomt i Skatan

Svartvit flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Grönfink
Bofink
Rödhake
Sädesärla
Lövsångare
Ladusvala
Björktrast
Knipa
Skata