Kära gäster och andra fåglar

Lärkfalk
Göktyta
Stjärtmes
Tallbit
Stenskvätta
Rödstjärt
Trana
Häger
Ringduva
Tamduva
Gråsparv
Kaja