De första återvändarna kommer medan det ännu är snö och is

Knipa
Storskrake
Knölsvan
Sångsvan
Havstrut
Gråtrut
Fiskmås
Skrattmås
Grågås
Grå häger
Salskrake
Gräsand