personregister > antavla > Oskars och Annas familj > Oskars sida

Det här är huset där Oskar föddes den 6 december 1881 och den familj där Oskar växte upp. Det är kanske vid Oskars
konfirmation. Det är han som står i mitten längst bak. Han har Anders båda döttrar från hans första äktenskap på var sida. I mitten sitter Johanna Sofia och Anders och en av småflickorna längst fram är Tekla.


Det är Oskar som syns på tavlan i bakgrunden. Det är någon tilldragelse som firas, men Oskar är med bara på bild. De andra är från vänster Hugo, pappa Anders, mamma Sofia, Thekla, Frans med fiolen i knät och en okänd flicka.

Den 15 maj 1904 gifte sig Oskar med Anna Selina Öman från Claresund i Närpes. På bilden ser vi dem med deras förstfödde Jarl som föddes den 7 december 1904.

Den 25 maj 1918 köpte Oskar huset på Staketgatan för 3 500 mk. Då hade familjen redan 4 barn och det femte var på väg.

Här är familjen fulltalig och från vänster är de Astrid, Oskar, Harald, Bertel, Jarl (bakom), Tor och Anna.

Oskar var tullvaktmästare och bodde på somrarna på Kumlet, där det fanns en tullstation. Då packade han hela familjen med ko och allt i båten och seglade till Kumlet.

Oskar och Anna fick uppleva nåden att alla barn blev vuxna och tyckte det var viktigt att komma ihåg sina föräldrar. Här är från vänster i bakre raden Bertel, Harald, Jarl och Tor . I främre raden Oskar, Anna och Astrid.

Oskar och Anna var aktiva i församlingen och de Evangeliska unga. Oskar blev också invald i kyrkofullmäktige. Båda fick leva länge. Oskar blev 72 år och Anna 82 år.
personregister > antavla > Oskars och Annas familj > Oskars sida