personregister > antavla 

Johan Henriksson Lillandts familj

Johan Henriksson Lillandt
Född 16 november 1758 Lillandt, Tjöck
Död 1 okt 1789 Lillandt Tjöck

Husbonde Lillandt Tjöck

Lappfjärd (Film UK 163 1724-1790/661 åren 1772-77 sid 87, 1784-1789 s. 286, tagit nattvarden alla år 1784-1789), Lappfjärd ( Film UK 164 Lappfjärd 1784-1815/662) Kristinestad, Lillandt (1801-16 s. 25) Tjöck, Tjöck by No 14 Lillandt (1817-23 s. 449) (Film UK 199 Tjöck 1794-1826 s. 29 Johan Henriksson) (Film UK 199 Kristinestad kommunionbok 1800-1816 sid 25 Lillandt Johan Henricsson) 

Far: Henrik Tomasson Lillandt,  född 1721
Mor: Lisa Henriksdotter, född 9 okt 1728

Gift i första äktenskapet  med

Katarina Henriksdotter Pellfolk
Född 14 april 1759 Pellfolk, Tjöck
Död: Lillandt, Tjöck

(Film UK 163 Lappfjärd 1724-1790/661 åren 1772-77 sid 70, 1782-1790 s. 191 anteckning "Lillandt"sid 231 antecknin: "Joh hustru, Caisa Henrici, Anna Gustafsson", men på raden står Kajsas födelsetid) 1784-1789 s.246 gått i nattvard varje år) 

Far: Henrik Henriksson Pellfolk, född 14 nov 1732 Pellfolk, Tjöck
Mor: Maria Larsdotter född 1736 

Barn i första äktenskapet:                  Född                                                Död                                                Dödsorsak

Josef Johansson Lillandt                    1786  i Lillandt, Tjöck
Anna Johansdotter Lillandt                1788  i Lillandt, Tjöck
Matts Johansson Lillandt
                   1792 i Lillandt, Tjöck
Maria Elisabet Johansdotter Lillandt   23 jan 1794  i Lillandt, Tjöck
Johan Erik Johansson Lillandt            5 juli 1796  i Lillandt, Tjöck
Hans Henrik Johansson Lillandt         5 nov 1798  i Lillandt, Tjöck


 

personregister > antavla