personregister > antavla > Bertels och Signes Familj >Bertels sida

Bertel Torsten Norrgrann


Bertel föddes den 17 april 1910 i Kristinestad. I det här huset på tomten 125 i andra kvarteret med adressen Staketgatan 5 växte han upp som tredje barn till
Oskar Vilhelm Norrgrann och hans hustru Anna Selina.

Här är hela familjen församlad.
Från väster är det Astrid, pappa Oskar, Harald, Bertel, Jarl, Tor och mamma Anna.


Bertel gick i
Kristinestads sexklassiga folkskola från 1917 till 1923. Hans klasslärare hette Vera Holmudd.

I sin ungdom var Bertel med i en grupp elitgymnaster. Det är han som står i mitten på bilden till höger.

Bertel var också med i den marina skyddskåren i Kristinestad. Skyddskåren fungerade den tiden som en reserv för den reguljära armén. Bilden nedan är från 1928, då Bertel var 18 år. Enligt läkarintyget som krävdes för inträdet var Bertel vid den tiden 171 cm lång, vägde 56 kg och var på klenare sidan, men såg frisk och sund ut. I skyddskåren fick han öva skytte och blev en skicklig tävlingsskytt, vilket han hade nytta av också i armén några år senare.
upp
När det blev dags för Bertel att stå på egna ben och försörja sig sökte han sig först till
sjöss och han seglade bland annat på Petrolea på bilden ovan. För att åka utomlands krävdes ett hinderlöshetsintyg från polisinrättningen. Han hamnade till slut i Köpenhamn där han väl var ute och festade och blev akterseglad (förrymd) och sändes hem med konsulatsskjuts och med konsulatets tatuering på vänster hand. Något som han inte gärna talade om, men en erfarenhet som han delade med många andra.


1931 till 1932 gjorde Bertel sin värnplikt och då var han förlagd till Åbo. Han hade då redan funnit sin
Signe och det blev många brev som sändes till Kristinestad.

upp


När Bertel började tänka på att bilda familj var det den värsta depression som världen hade skådat. Han arbetade i hamnen och på brädgården, men det var hård konkurrens om jobben och villkoren var hårda. Då beslöt sig Bertel för att satsa på fiske. Han började fiska från Skatan först tillsammans med Vilhelm Henriksson. Här på bilden är han med Artur Lindholm. Det var en stor satsning att skaffa fiskeredskap och Bertel måste låna pengar för att kunna skaffa sig en strömmingsryssja .


Bertels och Signes bröllop firades den 21 juni 1936 i Skatan och det första hemmet blev den sk. Rounikkos lillstuga. Det är stugan som syns bakom bröllopsfirarna.


Bertel byggde sig småningom en egen liten stuga i Skatan. När första barnet, Börje<