personregister > antavla > Anders sida

Frans och Thekla Norrgrann

Syskonen Frans och Thekla förblev båda ogifta. De bodde tillsammans hela livet. De tog över gården i stan efter Anders och Johanna Sofia och stugan i Skatan. Frans var fiskare och fiskade från Skatan på sommaren och från stan på vintern. Thekla hörde till fiskarkäringarna som rodde in fångsten till stan över Käringhavet och sålde den på torget innan de rodde tillbaka på kvällen.


Frans Anders Norrgrann född 5 juni 1878 i Kristinestad
Död 9 oktober 1950 i Kristinestad.


Thekla Augusta Norrgrann född 3 september 1887 i Kristinestad
Död 19 juni 1956 i Kristinestad.
Far: Anders Johansson Norrgrann. Född 17 februari 1842 i Gottböle Närpes. Död 6 juli 1902 i Kristinestad.
Mor: Johanna Sofia Nyholm. Född 8 maj 1849. Död 30 januari 1929 i Kristinestad.


Frans och Theklas stuga i Skatan.


Frans och Thekla vid sina fisknät i Skatan.


Här är Thekla i båten tillsammans med Frans och Hugo.


Frans och Thekla utanför stugan i Skatan.Frans namnteckning
personregister > antavla > Anders sida