Maj i Kristinestad och Skatan

April
JuniEn av de första blommorna som kryper fram om våren är backskärvfröet som växer på några gräsmattor i staden.


Maj är i hög grad de gula blommornas månad och svalörten inleder med att pryda stadens gräsmattor.


Senare tillkommer kalvlekorna i dikena och maskrosorna på vägkanterna.


Till de gula majblommorna kan också gullvivan räknas.Vid månadsskiftet april-maj anländer tärnorna.


Redan tidigre var skrattmåsen på plats. Här ett par som behöver kolla makeupen i vattenspegeln.


I början av maj kommer också den svartvita flugsnapparen för att se om fjolårsholken är ledig.


Björkarna lövades och blommade som vanligt i mitten av maj.


I mitten av maj kom också ladusvalan.


På Storholmen i Lappfjärd är marken vit av vitsippor.


Taltrasten håller kvällskonsert i en grantopp.


Ute i skärgården är de vackra ejderhanarna kvar månaden ut.


Labben som parasiterar på andra måsarter kommer senare än de flesta måsar.


I de inre vikarna håller svarthakedoppingen till.
Den drabbas hårt av stormen i slutet av maj när vattnet stiger och bona sköljs bort.


Det är ovanligt med stormar och högvatten under maj, men i år slog stormen till den 19 maj.


På holmarna har grågåsen återerövrat territorium efter några år av dominans av kanadagås.


April
Juni